Vergoeding & Tarieven

Vergoeding

De behandeling door de diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering voor 3 behandeluren.
Concreet betekent dit dat u 6 tot 8 consulten per kalenderjaar vergoed krijgt.

Deze zorg gaat in de meeste gevallen ten koste van uw eigen risico; vraag even hoe dat in uw geval is.

Afhankelijk van uw verzekering, heeft u recht op verdere vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering; kijk ook hier.

Diëtistenpraktijk Tabibi heeft met alle zorgverzekeraars een contract en stuurt uw rekening rechtstreeks naar uw verzekeraar.

Dekt uw verzekering de diëtist niet meer voor u! Dan kunt u op eigen kosten een afspraak maken.

Tarieven

Dit zijn de tarieven die wij hanteren:

Vergoeding van dieetadvisering vanuit het basispakket zonder verplicht eigen risico

Indien uw dieetadvisering onderdeel is van gecoördineerde multidisciplinaire zorg voor COPD, Diabetes Mellitus of cardiovasculaire risico’s, blijft uw bezoek aan een diëtist (tot een bepaald aantal behandeluren per jaar) vergoed via de basisverzekering zonder verplicht eigen risico. Om te weten of u daarvoor in aanmerking komt, kunt u ook met mij contact opnemen via telefoonnummer 0616033557.